logo FormFrame

telefonnummer

åbningstider

Online spørgeskemaundersøgelser

"Få hjælp til din sagsbehandling af nyt og ledende firma inden for brugerundersøgelser."

Sagsbehandling stat og kommune. Skabeloner til observationsskemaer til klagebehandling inden for teknik og miljø. Nem og sikker håndtering af klagesager.
Forskningsbaserede studier sygehussektoren. Opsætning af patientdagbøger og anden journalisering i kliniske studier.
Tryghed og kvalitet. Vore databasesystemer sikrer, at der er styr på din indsamling og bearbejdning af informationer.
Færdige skabeloner til alle typer af klagesager.
Alle spørgeskemaer kan tilpasses individuelt.
Kom i gang med det samme.
Få tilknyttet en konsulent, der tilpasser til dine behov.
Udførlig statistik.